Skip to content Skip to footer

Tag: ist2

Bir Şey Tutku Olduğunda Motivasyon Oradadır

Onu iyi tanıyan herkes, basit, iyi kalpli bir ruhtan bahseder; gülümseyen, eğlenceyi seven, normal bir adam. “Yarışçı olmasaydım muhtemelen bir tamirci olurdum, çok da mutlu olurdum" diyen mavi yakalı bir işçi. Çevresindekilere…

Çevik Liderlik

İnsanlara “değişin” demek kolay, fakat bu söylendiği kadar kolay olmayan şeylerin başında geliyor.

Pandemi Liderin Rolünü Nasıl Dönüştürebilir?

COVID-19 salgını, insanların genel olarak kurumlara ve özel olarak işverenlere yönelik tutumlarını değiştirdi. Liderlerin bireye odaklanıp çalışanlara yönelik yaklaşımlarını yeniden çerçevelendirmeleri gerekiyor. Sosyoloji ve sistem düşüncesinden yararlanan liderlerin, maddi olmayan…

Beyinle Bedenin Savaşı

Beyinle bedenin savaşını Yiannis Kouros bizlere müthiş bir örnekle anlatmaktadır. Yiannis Kouros, Sparta’da başladığı koşusunu hiç durmadan sürdürmüştü. Tam 256 kilometre sonra Atina’da bitirdiğinde herkes uyuyordu. Öyle ki genç Yunan…